12 هزار شهید آذربایجان غربی

20تیر
برگزاری کنگره 12 هزار شهید آذربایجان غربی در ماکو

برگزاری کنگره 12 هزار شهید آذربایجان غربی در ماکو

فرماندار ماکو از برگزاری کنگره 12 هزار شهید آذربایجان غربی به میزبانی این شهرستان خبر داد.

ای رسانه