Sunday, 14 July , 2024

عهد شکنی

21اردیبهشت
هدف آمریکا از این اقدام دامن زدن به مشکلات و اختلافات داخلی است

هدف آمریکا از این اقدام دامن زدن به مشکلات و اختلافات داخلی است

امام جمعه پلدشت گفت: هدف آمریکا از این اقدام دامن زدن به مشکلات و اختلافات داخلی است و باید به این موضوع دقت و توجه کنیم.

20اردیبهشت
بدعهدی و پایبند نبودن به تعهدات یکی از خصوصیات دولت مردان آمریکایی است

بدعهدی و پایبند نبودن به تعهدات یکی از خصوصیات دولت مردان آمریکایی است

امام جمعه پلدشت گفت: خروج رییس جمهور نادان آمریکا از برجام اقدام جدیدی نبوده و این مسئله از اول انقلاب وجود دارد که نشان از بد عهدی آمریکا است.

05آبان
عهدشکنی آمریکا در برجام قابل انکار نیست

عهدشکنی آمریکا در برجام قابل انکار نیست

امام جمعه پلدشت گفت: عهدشکنی آمریکا در برجام از طرف هیچ کسی قابل انکار نیست.

ای رسانه