راهپیمایی 22 یهمن

26بهمن
حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به مقامات آمریکا و استکبار بود/ عوامل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان منتظر پاسخ سهمگین اقدام خود باشند

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به مقامات آمریکا و استکبار بود/ عوامل حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان منتظر پاسخ سهمگین اقدام خود باشند

امام جمعه پلدشت گفت: استکبار بخاطر اینکه نتوانست شکوه راهپیمایی 22 بهمن را تحمل کند دست به اقدام تروریستی زد.