Tuesday, 16 April , 2024

حقوق شهروندی

12بهمن
مسئولین با مشارکت و ارائه طرح ها در جهت اشتغالزایی گام بر دارند

مسئولین با مشارکت و ارائه طرح ها در جهت اشتغالزایی گام بر دارند

فرماندار ماکو گفت: مسئولین با مشارکت، همکاری، ارائه طرح‌ها و پروژه‌های موثر در جهت اشتغالزایی، گام بردارند.

ای رسانه