بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

عاشورا می‌تواند همه آزادی خواهان و عدالت طلبان دنیا را به هم پیوند دهد/ اقتصاد مقاومتی در هر شرایطی به اقتصاد کمک می کند/ دوران افول آمریکا شروع شده است

امام جمعه پلدشت گفت: فراگیری و گستردگی مراسم عاشورای حسینی در کشورهای مختلف که در سالهای اخیر به اوج خود رسیده، بُعد جهانی و گستردگی نهضت حسینی را آشکار کرده است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰