بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

عاشورا مي‌تواند همه آزادي خواهان و عدالت طلبان دنيا را به هم پيوند دهد/ اقتصاد مقاومتی در هر شرایطی به اقتصاد کمک می کند/ دوران افول آمريکا شروع شده است

امام جمعه پلدشت گفت: فراگيري و گستردگي مراسم عاشوراي حسيني در کشورهاي مختلف که در سالهاي اخير به اوج خود رسيده، بُعد جهاني و گستردگي نهضت حسيني را آشکار کرده است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰