19 جماد أول 1445 Friday, 1 December , 2023

آموزش دانش آموزان محروم

09اردیبهشت
توزیع بسته های آموزشی در بین دانش‌آموزان محروم پلدشتی

توزیع بسته های آموزشی در بین دانش‌آموزان محروم پلدشتی

مدیر آموزش و پرورش پلدشت گفت: در راستای عدالت آموزشی، بسته های آموزشی از طرف کارشناسان آموزش و مدیران مدارس چاپ و بین دانش‌آموزان روستایی و عشایری محروم این شهرستان توزیع شد.

ای رسانه