18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آل سعود

02مهر
حذف امضاهاى طلایى؛ گام بزرگ براى شفافیت‌/ آل سعود در صدد گسترش جنگ نرم رسانه‌اى در منطقه است‌
امام جمعه پلدشت:

حذف امضاهاى طلایى؛ گام بزرگ براى شفافیت‌/ آل سعود در صدد گسترش جنگ نرم رسانه‌اى در منطقه است‌

امام جمعه پلدشت گفت: حذف امضاهاى طلایى گام بزرگ براى شفافیت است و‌ از اهداف اصلى این طرح، حذف دیوانسالارى و خرید و فروش مجوزها است.

ای رسانه