18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

آزادی

17آبان
افزایش 15 درصدی تردد کامیون ها از مرز پلدشت/ افزایش ساعات کاری پایانه مرزی پلدشت تا 12 شب

افزایش 15 درصدی تردد کامیون ها از مرز پلدشت/ افزایش ساعات کاری پایانه مرزی پلدشت تا 12 شب

مدیر پایانه مرزی پلدشت گفت: کارهای اداری افزایش ساعات فعالیت گمرک در استان به اتمام رسیده است و به زودی ساعات کاری این پایانه تا 12 شب افزایش می یابد.

ای رسانه