Tuesday, 16 April , 2024

96

23فروردین
چاله نوردی در خیابان های پلدشت+ تصاویر

چاله نوردی در خیابان های پلدشت+ تصاویر

وضعیت آسفالت خیابان های پلدشت مناسب نبوده و این موضوع با بارندگی های بهاری به معضلی بزرگ برای شهر بدل شده است.

13فروردین
روز طبیعت در پلدشت+ تصاویر

روز طبیعت در پلدشت+ تصاویر

۱۳ فروردین ماه در تقویم کشورمان به روز طبیعت و روز پایانی جشن های نوروزی است.

ای رسانه