Tuesday, 16 April , 2024

5 دی

05دی
مانور ایمنی در برابر زلزله در پلدشت برگزار شد+ تصاویر

مانور ایمنی در برابر زلزله در پلدشت برگزار شد+ تصاویر

همزمان با ۵ دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی مانور زلزله در آموزشگاه رسول اکر(ص) پلدشت برگزار شد.

05دی
مانور ایمنی در برابر زلزله در پلدشت برگزار شد+ تصاویر

مانور ایمنی در برابر زلزله در پلدشت برگزار شد+ تصاویر

همزمان با ۵ دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی مانور زلزله در دبیرستان امام رضا(ع) پلدشت برگزار شد.

ای رسانه