22بهمن

22بهمن
حضور پر شور مردم پلدشت در جشن 44 سالگی انقلاب اسلامی

حضور پر شور مردم پلدشت در جشن 44 سالگی انقلاب اسلامی

۴۴ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، مردم پلدشت همگی یک دل و یک صدا به خیابان‌ها آمدند و شعار «مرگ بر آمریکا» را سر دادند.

ای رسانه