Thursday, 18 April , 2024

124

31تیر
بازار فروش و زمینه صادرات محصولات فراهم شود/ مشتری مداری امری مهم در معاملات

بازار فروش و زمینه صادرات محصولات فراهم شود/ مشتری مداری امری مهم در معاملات

فرماندار پلدشت گفت: پلدشت قطب کشاورزی و قابل مطرح در سطح استان و کشور بوده و باید بازار فروش و زمینه صادرات محصولات نیز برای آن فراهم شود.

ای رسانه