Friday, 12 July , 2024

۳۰۰ مگابایت بر ثانیه

06بهمن
زیرساخت های اینترنت فیبر نوری در پلدشت ایجاد شد
رئیس اداره مخابرات پلدشت:

زیرساخت های اینترنت فیبر نوری در پلدشت ایجاد شد

رئیس اداره مخابرات پلدشت گفت: مشترکین با دریافت این سرویس از سرعت ۲۰ تا ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه برخوردار می‌شوند.

ای رسانه