Tuesday, 16 April , 2024

۱۹آبان

19آبان
۱۹ آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

۱۹ آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

سازمان جهانی یونسکو که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کند، در سال ۱۹۹۹ میلادی در نشستی در بوداپست، دهم نوامبر را به‌عنوان «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» نام‌گذاری کرد.

ای رسانه