Tuesday, 16 April , 2024

۱۳ ابان

12آبان
۱۳ آبان روز ملی استکبارستیزی در دنیا است
امام‌جمعه پلدشت:

۱۳ آبان روز ملی استکبارستیزی در دنیا است

امام‌جمعه پلدشت گفت: فردا در حمایت از مظلوم و حق با تمام توان وارد میدان می‌شویم و با حضور گسترده و مشت‌های گره‌کرده مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان می‌زنیم.

ای رسانه