مدیریت هوشمند کرونا

20آذر
اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا از فردا در آذربایجان غربی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی خبر داد:

اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا از فردا در آذربایجان غربی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: طرح مدیریت هوشمند کرونا از فردا در آذربایجان غربی اجرا می شود.