Sunday, 14 July , 2024

فرهنگ عاشورایی

31شهریور
دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورایی، استقامت و ایستادگی است/ دشمن از صادر کردن فرهنگ بسیجی می ترسد

دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورایی، استقامت و ایستادگی است/ دشمن از صادر کردن فرهنگ بسیجی می ترسد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: امروزه دشمن ار توان نظامی ایران در حراس نیست بلکه از ارائه و صادر کردن فرهنگ بسیجی می ترسد که نشات گرفته از فرهنگ عاشورایی است.

ای رسانه