Sunday, 14 July , 2024

فرمانده ناحیه پلدشت

24فروردین
روز قدس لیله القدر تاریخ اسلام است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت:

روز قدس لیله القدر تاریخ اسلام است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: اسلام قطعاً پیروز است و به زودی شاهد پیروزی جبهه مقاومت هستیم.

05آذر
تفکر و فرهنگ بسیجی از رویش های انقلاب است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت:

تفکر و فرهنگ بسیجی از رویش های انقلاب است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: تفکر و فرهنگ بسیجی از رویش های انقلاب است و یک هویت فرهنگی است تا هویت نهادی و ساختاری.

ای رسانه