Sunday, 14 July , 2024

فرانسه

03اردیبهشت
محموله کیت تشخیص کرونا از فرانسه وارد کشور شد

محموله کیت تشخیص کرونا از فرانسه وارد کشور شد

مدیرکل گمرک بازرگان گفت: محموله آزمایشگاهی کیت تشخیص کرونا که از کشور فرانسه خریداری شده، از طریق بازارچه مرزی «ساری‌سو» وارد ایران شد.

ای رسانه