Sunday, 14 July , 2024

علینظر

18اردیبهشت
تصاویر ارسالی یک شهروند ساکن روستای پورناک از سیل روز گذشته به آراز سسی

تصاویر ارسالی یک شهروند ساکن روستای پورناک از سیل روز گذشته به آراز سسی

بارش های باران در پلدشت باعث جاری شدن سیل در جاده روستای پورناک و علینظر شد.

ای رسانه