رای اولی ها

28اردیبهشت
وعده دیدار ما 29 اردیبهشت در پای صندوق های رای

وعده دیدار ما 29 اردیبهشت در پای صندوق های رای

شمارش معکوس برای روز انتخابات به سرعت در حال سپری شدن است و کمتر از چند ساعت برای حضور در پای صندوق های رأی و خلق حماسه حضور فرصت باقی مانده است.