راهپیمایی ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در پلدشت

17آذر
راهپیمایی ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در پلدشت+ تصاویر

راهپیمایی ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در پلدشت+ تصاویر

راهپیمایی ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در پلدشت با حضور اقشار مختلف مردم برای حمایت از قدس شریف برگزار شد.