ذرت

27شهریور
رشد 20 درصدی کشت ذرت علوفه ای در چالدران
مدیر جهاد کشاورزی چالدران خبر داد:

رشد 20 درصدی کشت ذرت علوفه ای در چالدران

مدیر جهاد کشاورزی چالدران گفت: امسال سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است و کشاورزان بذرهای اصلاح شده در این شهرستان کشت کردند.