دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء

03خرداد
دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء و جانبازان+ تصاویر

دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء و جانبازان+ تصاویر

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، مسئولان پلدشت از خانواده شهداء و جانبازان شهرستان دیدار کردند.

29آبان
دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء و جانبازان+ تصاویر

دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء و جانبازان+ تصاویر

همزمان با هفته بسیج مسئولان پلدشت از خانواده شهداء و جانبازان پلدشت دیدار کردند.

07مهر
دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء و جانبازان+ تصاویر

دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء و جانبازان+ تصاویر

همزمان با هفته دفاع مقدس، مسئولان پلدشت از خانواده شهداء و جانبازان شهرستان دیدار کردند.

06مهر
دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء+ تصاویر

دیدار مسئولین پلدشت از خانواده معظم شهداء+ تصاویر

همزمان با هفته دفاع مقدس، مسئولان پلدشت از خانواده شهداء شهرستان دیدار کردند.