دیدار مسئولان

02شهریور
وظیفه همه مسئولان خدمت به مردم است
امام جمعه پلدشت:

وظیفه همه مسئولان خدمت به مردم است

امام جمعه پلدشت گفت: وظیفه همه ما خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی است و مسئولان خدمت گذار مردم هستند.