دکتر رحیم زاده

11تیر
غربالگری 96 درصد جمعیت پلدشت/ 43 پایگاه غربالگری فشار خون در سطح شهرستان فعال است

غربالگری 96 درصد جمعیت پلدشت/ 43 پایگاه غربالگری فشار خون در سطح شهرستان فعال است

رییس شبکه بهداشت و درمان پلدشت گفت: این طرح 19 هزار و 700 نفر جمعیت بالای 30 سال را در شهرستان شامل می شود که از این تعداد 18هزار و 984 نفر غربالگری شده اند.