دوچرخه سواری

09فروردین
حضور تیم دوچرخه سواری حامل پیام صلح و دوستی در پلدشت

حضور تیم دوچرخه سواری حامل پیام صلح و دوستی در پلدشت

ظهر امروز جمعی از دوچرخه سواران حامل پیام صلح و دوستی وارد پلدشت شده و با مسئولان دیدار کردند.