دفتر تئاتر پلدشت

05شهریور
دفتر خانه تئاتر ایران در پلدشت افتتاح شد+ تصاویر

دفتر خانه تئاتر ایران در پلدشت افتتاح شد+ تصاویر

دفتر تئاتر پلدشت عصر امروز با حضور اعضای خانه تئاتر ایران در مجتمع بصیرت شهرستان افتتاح شد.