دفترچه بیمه

29دی
هیچگونه مبلغی بابت ارائه دفترچه بیمه اخذ نمی شود/ شرکت و افراد مذکور هیچ گونه ارتباط کاری با سازمان بیمه سلامت ندارد

هیچگونه مبلغی بابت ارائه دفترچه بیمه اخذ نمی شود/ شرکت و افراد مذکور هیچ گونه ارتباط کاری با سازمان بیمه سلامت ندارد

رییس اداره بیمه سلامت پلدشت گفت: به اطلاع مردم شریف شهرستان می رسانیم که این چنین کارهایی غیر قانونی بوده و در صورت تماس یا مشاهده اینچنین مواردی حتما به اداره بیمه سلامت جهت پیگیری اطلاع دهند.