دعوت از مردم

29خرداد
روز قدس نماد وحدت مردم در برابر استکبار است

روز قدس نماد وحدت مردم در برابر استکبار است

امام جمعه پلدشت گفت: روز قدس نماد وحدت مسلمانان در برابر اجانب، استکبار جهانی و در راس آن رژیم غاصب صهیونیستی است.