دعای عرفه

20مرداد
تصاویر/ مراسم قرائت دعای عرفه در پلدشت

تصاویر/ مراسم قرائت دعای عرفه در پلدشت

مراسم پرفیض دعای عرفه همزمان با سراسر کشور در پلدشت برگزار شد.

30مرداد
تصاویر/ مراسم قرائت دعای عرفه در پلدشت

تصاویر/ مراسم قرائت دعای عرفه در پلدشت

مراسم پرفیض دعای عرفه همزمان با سراسر کشور در پلدشت برگزار شد.