دشت لاله ها در پلدشت

13خرداد
دشت لاله ها در پلدشت

دشت لاله ها در پلدشت

پلدشت همه ساله در خرداد ماه يكي از مناطق پرتردد جهت تفريح و گردش خانواده ها است.