دشت شقایق

09اردیبهشت
دشت های شقایق در پلدشت+ تصاویر

دشت های شقایق در پلدشت+ تصاویر

جلوه ای بهشت گونه از طبیعت آکنده از شقایق هایی که چشم هر بیننده ای را محسور خود می کند.