دستگیری متهمان

05مهر
متهمان فراری در چنگال قانون گرفتار شدند

متهمان فراری در چنگال قانون گرفتار شدند

فرمانده هنگ مرزی پلدشت گفت: ماموران هنگ مرزی در کنترل نوار مرزی و با اشراف اطلاعتی 3 متهم فراری را شناسایی و دستگیر کردند.