دستاوردها

14بهمن
نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در پلدشت افتتاح شد+ تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در پلدشت افتتاح شد+ تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی از 13 بهمن به مدت 5 روز آماده بازدید عموم است.