Tuesday, 16 April , 2024

خانه محرومان

21اردیبهشت
۹۱ واحد مسکن محرومین در چالدران در دست احداث است
فرماندار چالدران:

۹۱ واحد مسکن محرومین در چالدران در دست احداث است

فرماندار چالدران گفت: احداث ۹۱ واحد مسکن محرومین در این شهرستان در فاز اجرایی قرار گرفته است.

ای رسانه