Tuesday, 16 April , 2024

حوادث طبیعی

09فروردین
همه باید برای رونق تولید تلاش کنند/ حوادث طبیعی اگرچه قابل پیشگیری نیستند اما با پیش بینی و آمادگی می توان خسارات آن را کاهش داد

همه باید برای رونق تولید تلاش کنند/ حوادث طبیعی اگرچه قابل پیشگیری نیستند اما با پیش بینی و آمادگی می توان خسارات آن را کاهش داد

امام جمعه موقت پلدشت گفت: حوادث طبیعی اگرچه قابل پیشگیری نیستند اما با پیش بینی و آمادگی میتوان از میزان خسارت های ناشی از آن کاست، این امر نیاز به برنامه ریزی بلندمدت جهت ایجاد زیرساخت های لازم دارد.

ای رسانه