Tuesday, 16 April , 2024

حمایت از کودکان

27آبان
اجتماع مردم پلدشت در حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه
فیلم؛

اجتماع مردم پلدشت در حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه

هم‌زمان با سراسر کشور مردم شهرستان مرزی پلدشت حمایت خود را از کودکان و مردم مظلوم غره اعلام کردند.

27آبان
تجمع مردم پلدشت در حمایت از کودکان غزه
هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد؛

تجمع مردم پلدشت در حمایت از کودکان غزه

تجمع مردم غیور پلدشت در حمایت از کودکان غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد.

ای رسانه