Tuesday, 16 April , 2024

حق مردم

30دی
انتقاد و گلایه امام جمعه پلدشت از عدم حضور مدیران در نماز جمعه

انتقاد و گلایه امام جمعه پلدشت از عدم حضور مدیران در نماز جمعه

امام جمعه پلدشت با بیان اینکه برخی مدیران در نماز جمعه ها و برنامه های معنوی حضور ندارند، گفت: مدیری که از جلسات معنوی فراری است مدیر جهادی نیست.

ای رسانه