Tuesday, 16 April , 2024

حریم خانواده

21تیر
تصاویر/ تجمع صیانت از حریم حجاب و عفاف در پلدشت

تصاویر/ تجمع صیانت از حریم حجاب و عفاف در پلدشت

تجمع سراسری عفاف و حجاب در سالن ورزشی انقلاب با حضور مردم برگزار شد.

ای رسانه