تالاب شیبلوی پلدشت

21آذر
۵۰هزار قطعه پرنده در تالاب شیبلوی پلدشت/ غاز پیشانی سفید کوچک میهمان شهرستان پلدشت شد
رییس اداره محیط زیست پلدشت خبر داد:

۵۰هزار قطعه پرنده در تالاب شیبلوی پلدشت/ غاز پیشانی سفید کوچک میهمان شهرستان پلدشت شد

رییس اداره محیط زیست پلدشت گفت: ۵۰هزار قطعه پرنده در قالب ۸۰ گونه جهت گذراندن زمستانی امن به این منطقه مهاجرت می کنند.