Tuesday, 16 April , 2024

آراز 3

03خرداد
فاز اول طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی آراز ۳ به بهره برداری رسید

فاز اول طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی آراز ۳ به بهره برداری رسید

همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر فاز اول طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی ۲هزار و ۵۰۰ هکتاری آراز ۳ به بهره برداری رسیده و هزار طرح محرومیت زدایی و مردم یاری افتتاح شد.

ای رسانه