Tuesday, 16 April , 2024

آب کشاورزی

30آبان
در جلسه شورای اداری پلدشت چه گذشت

در جلسه شورای اداری پلدشت چه گذشت

جلسه شورای اداری شهرستان پلدشت ظهر امروز با حضور مدیران استانی و شهرستانی در مجتمع بصیرت پلدشت برگزار شد.

ای رسانه