Tuesday, 25 June , 2024

آبیاری نوین

28تیر
اجرای طرح آبیاری نوین در ۳۰ هکتار از اراضی پلدشت

اجرای طرح آبیاری نوین در ۳۰ هکتار از اراضی پلدشت

مدیر جهاد کشاورزی پلدشت گفت:سامانه نوین آبیاری شهرستان در ۳۰هزار هکتار از اراضی آبی و دیمی پلدشت در حال اجراست.

ای رسانه