Tuesday, 16 April , 2024

آبرسانی به مجتمع پتروشیمی پلدشت

30اردیبهشت
بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از طرح آبرسانی به مجتمع پتروشیمی پلدشت
بعد از ظهر امروز صورت گرفت؛

بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از طرح آبرسانی به مجتمع پتروشیمی پلدشت

سعید محمد با حضور در شهرستان پلدشت از پروژه آبرسانی به مجتمع پتروشیمی پلدشت بازدید کرد.

ای رسانه