Tuesday, 25 June , 2024

بایگانی‌های گالری عکس - آراز سسی

03خرداد
طنین گلبانگ الله اکبر در پلدشت

طنین گلبانگ الله اکبر در پلدشت

همزمان با سوم خرداد ، مردم مومن و انقلابی پلدشت بانگ الله اکبر سرداده و آسمان این شهر را نورافشانی کردند.

چیزی یافت نشد !
ای رسانه