19 جماد أول 1445 Friday, 1 December , 2023

5 اسفند

05اسفند
عکس نوشت/ روز مهندس گرامی باد

عکس نوشت/ روز مهندس گرامی باد

همزمان با 5 اسفند عکسنوشت روزبزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندسی پیش روی شماست.

ای رسانه