18 جماد أول 1445 Thursday, 30 November , 2023

17 مرداد

15مرداد
اگر خبرنگاران نباشند لحظات ماندگار نمی شود/ خبرنگار در واقع چشم و گوش مردم است

اگر خبرنگاران نباشند لحظات ماندگار نمی شود/ خبرنگار در واقع چشم و گوش مردم است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: خبرنگار در واقع چشم و گوش مردم بوده و با توانایی خود به کشف حقایق می پردازد.

ای رسانه