بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ماکو

تشکیل پرونده تخلف بیش از یک میلیارد ریالی برای اصناف در ماکو

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ماکو گفت: طی ۳۴۴ مورد بازرسی از اصناف این شهرستان طی یک ماه گذشته، ۴۸ فقره پرونده تخلف صنفی و غیرصنفی تشکیل و جهت رسیدگی و صدور حکم به مراجع مرتبط ارجاع شد.

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴

ثبت ۷ فقره پرونده تخلف/ ۶۶۸ مورد بازرسی صنفی و غیر صنفی طی سه ماهه اول سال ۹۸

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت پلدشت از ثبت ۷ فقره پرونده تخلف صنفی طی سه ماهه اول سال ۹۸ در این شهرستان خبر داد.

۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹