بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
امام جمعه پلدشت

نیازمند افرادی صاحب صلاحیت، متخصص و جهادی هستیم/ برای حل مشکلات باید مردم و ۳ قوه همکاری کنند

امام جمعه پلدشت گفت: نیازمند افرادی صاحب صلاحیت، مقتدر و جهادی هستیم، کشورمان در زمان کنونی درگیر جنگ اقتصادی بوده و مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که این موضوع را گوش زد می کند.

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸
امام جمعه پلدشت

نماز جمعه سنگری مستحکم و قرارگاه ایمان است/ همیشه عزت، حکمت و مصلحت نظام در نظر گرفته شود

امام جمعه پلدشت گفت: نباید به اصول و مبانی اصلی نظام کوچکترین خدشه ای وارد شود و باید همیشه عزت، حکمت و مصلحت نظام در نظر گرفته شود.

۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
امام جمعه پلدشت

دشمنان و افراد خود فروخته بدانند با کوچکترین حرکت علیه نظام، ملت پاسخ کوبنده ای به آنها می دهد/ بصیرت راهگشای امورات است

امام جمعه پلدشت گفت: کشورمان در سایه خون هزاران هزار شهید به این اقتدار و قدرت رسیده است، دشمنان و افراد خود فروخته بدانند اگر کوچکترین حرکتی علیه نظام و کشور بکنند، ملت و نظام با اقتدار در برابر آنها خواهد ایستاد و پاسخ کوبنده ای بر آنها می دهند.

۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۰
امام جمعه ماکو

قدرت موشکی کشورمان قابل مذاکره نیست

امام جمعه ماکو گفت: قدرت موشکی کشورمان به هیچ وجه قابل مذاکره نبوده و اجازه بازدید از اماکن دفاعی را نمی‌دهیم.

۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۹
میانمار

کشورهای اسلامی به صدای مظلومیت میانمار لبیک گویند

امام جمعه ماکو گفت: باید کشورهای اسلامی به صدای مظلومیت میانمار لبیک گویند.

۲۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۸